Oferujemy dzieciom opiekę, naukę i zabawę codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30. Zapewniamy bezpłatne zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe i muzyczne, w tym z towarzyszeniem akompaniatora, w ramach godzin realizacji tzw. "minimum programowego" (8.00 - 13.00) oraz dla wszystkich chętnych bezpłatne zajęcia:

Dla naszych wychowanków organizujemy:

Zapewniamy kontakt z psychologiem i logopedą na terenie placówki.

Posiadamy w pełni wyposażony Gabinet Integracji Sensorycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Naczyciele naszego przedszkola stosują twórcze i innowacyjne metody pracy z dziećmi, między innymi:

W pracy z dziećmi opieramy się o podstawę programową dla przedszkoli ale również realizujemy własne programy autorskie z zakresu: edukacji przyrodniczej, geograficznej, muzycznej, literackiej, patriotycznej, integracji dzieci zdrowych i chorych, przeciwdziałania agresji. Wykaz programów można znaleźć na stronie BIP naszej placówki.
BIP